Máy in

Máy cán màng nhiệt

Máy bồi hộp cứng

Máy dao cắt giấy

Máy gấp sách

Máy bế

Máy CTP ra bản kẽm

Máy keo gáy sách

Máy khâu chỉ gáy sách

Máy ép nhũ kim