TIÊU ĐỀ THƯ A4 SỐ LƯỢNG 1 MÀU 2 MÀU 3 MÀU 4 MÀU ĐỊNH LƯỢNG GIẤY : OF 80gm Kích thước: 21 x 29.7 Thiết kế đẹp, đa dạng In 1 – 4 màu Gia công băng dính 2 mặt Giao hàng sau 3 – 4 ngày Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.. read more →

Poster 30×42 POSTER SỐ LƯỢNG KHÔNG CÁN CÓ CÁN 1 MẶT NILON BÓNG CÓ CÁN 1 MẶT NILON MỜ ĐỊNH LƯỢNG GIẤY : cuse 150gm Kích thước: 30 x 42 Thiết kế đẹp, đa dạng In 4 màu Gia công thành phẩm Giao hàng sau 3 – 4 ngày Số lượng trên 10.000 TL Giá.. read more →

KẸP FILE – PROFILE SỐ LƯỢNG IN 1 MẶT IN 2 MẶT CÁN NILON BÓNG CÁN NILON MỜ ĐỊNH LƯỢNG GIẤY : cuse 200gm Kích thước mở: 31 x 44 Gập vào 22 x 31 Thiết kế đẹp, đa dạng In 4 màu Gia công thành phẩm Giao hàng sau 3 – 4 ngày Số.. read more →

read more →

read more →

read more →

HÓA ĐƠN CARBON SỐ LƯỢNG A4 A5 Giấy carbon Kích thước: A4 – A5 Có đóng số Thiết kế đẹp, đa dạng Gia công thành phẩm Giao hàng sau 3 – 4 ngày Miễn phí trên địa bàn HN Số lượng trên 100Q – TL Giá trên chưa bao gồm VAT 10% 5 quyển 80.000.. read more →

CARDVISIT SỐ LƯỢNG CÓ CÁN 2 MẶT DÁN NILON TỔNG TIỀN ĐỊNH LƯỢNG GIẤY : cuse 300gm Kích thước: 5.5 x 9.0 Thiết kế đẹp, đa dạng In 4 màu Gia công thành phẩm Giao hàng sau 3 – 4 ngày Miễn phí trên địa bàn HN Số lượng trên 100H – TL Giá trên chưa.. read more →